den 16 oktober 2019

 
 

Handledning

 

Handledning | bild på isländskt landskap 

 

- ett professionellt bollplank.

 

Handledning innebär att i grupp eller enskilt få stöd i sitt professionella utövande - en form av kompetensutveckling samtidigt som man får hjälp att hantera konkreta situationer och utmaningar. Den kan rikta sig till ledningsgrupper, behandlingspersonal, projektgrupper eller till enskilda som är ensamma i sin profession.

Handledningen kan ha ärendefokus eller processfokus. Ärendehandledning handlar i huvudsak om de konkreta utmaningar arbetet skapar. Processhandledning handlar mer om relationerna inom gruppen och förhållningssättet till uppdraget. Ofta innefattar handledningen båda delarna.

I alla yrken där man använder sig själv som redskap är handledning ett seriöst, professionellt och nödvändig sätt att säkra kvaliteten. I handledning lär man sig mycket om hur man förhåller sig till andra människor, till uppdraget och till sig själv.

 Ring 0735 - 46 50 52 eller maila för mer information och ett förutsättningslöst samtal.

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2016 by Pétursdóttir