den 16 oktober 2019

 
 

Psykoterapi

 

Psykoterapi | bild på bergsfundament

 

- att våga säga ja till sig själv fullt ut.

 

Under livet hamnar de allra flesta människor någon gång i en situation där man upplever att man inte kommer vidare, att man kört fast, att de sätt man brukat hantera liver på inte längre fungerar. Ibland är det tydliga orsaker såsom sjukdom, separation eller konflikter, men minst lika ofta är det en känsla av att livet inte längre fungerar som man önskar utan att man förstår varför.

Psykoterapi innebär regelbunda samtal under kortare eller längre tid. Det terapeutiska arbetssätt är dynamiskt grundad och inriktar sig på att återknyta förtroendet för den egna personliga kapaciteten - att hantera sitt eget liv.

 Ring 0735 - 46 50 52 eller maila för mer information och ett förutsättningslöst samtal.

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2016 by Pétursdóttir